Otváracie hodiny v pracovné dni 8.30 – 17.00
RSNET s.r.o.
ul. Hostinského 2595,
Rimavská Sobota
Tel: +421 47 238 88 88 info@rsnet.sk
Erika Nvošková Tel: +421 903 11 99 99 info@rsnet.sk
Zlatko Magic Tel: +421 903 77 58 79 obchod@rsnet.sk

Google Maps Script by RegioHelden
RSNET s.r.o.
Dukelských hrdinov 976/38
979 01 Rimavská Sobota
Dostupné v pracovné dni 10.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Radovan Ceglédy – CEO Tel: +421 903 775 997 boss@rsnet.sk
Radoslav Obrtal – CTO Tel: +421 903 302 433 rsnet@rsnet.sk
István Varga – COO Tel: +421 902 481 999 manager@rsnet.sk
Dostupné v pracovné dni 10.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Renáta Ceglédyová – CAO Tel: +421 904 636 445 fakturacia@rsnet.sk
Dostupné v pracovné dni 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ing. Gergő Ádám – vedúci Tel: +421 911 928 406 technik@rsnet.sk
Pavol Borláš Tel: +421 903 474 552 service@rsnet.sk
Dostupné v pracovné dni 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Ing. Miloš Ďurina Tel: +421 911 314 433 milos.durina@rsnet.sk
Marian Urban Tel: +421 911 314 635 majo@rsnet.sk
Ľubomír Rác frost@rsnet.sk
Dostupné denne dni od 8:00 do 20:00, 365 dní v roku, záznamník NON STOP
Servisný technik Tel: +421 903 455 929 servis@rsnet.sk
IČO: 36631221
DIČ: 2021895810
IČ DPH: SK 2021895810
Zapísaná v obchodnom registri pri Okresnom súde Banská Bystrici
oddiel Sro pod vložkou č. 9702/S
Tatra banka, a.s.
Č. účtu: 262 405 6335/1100
Číslo účtu v tvare IBAN: SK81 1100 0000 0026 2405 6335
SWIFT: TATRSKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.
Č. účtu: 273 073 2659/0200
Číslo účtu v tvare IBAN: SK02 0200 0000 0027 3073 2659
SWIFT: SUBASKBX